top of page
usługi
Efektywność i skuteczność
Monitoring promowania leków
Informacja zwrotna od lekarzy
Dane w czasie rzeczywistym

Unikalność wiedzy pochodzącej z PromoSense wynika ze sposobu jej pozyskiwania i przetwarzania. Powstaje ona na podstawie informacji zwrotnej przekazywanej bezpośrednio przez lekarzy po rozmowach na temat leków. Strumień informacji od lekarzy jest przetwarzany w czasie rzeczywistym na dynamiczne raporty.

 

Dostęp do raportów jest szybki, wygodny i bezpieczny - informacja jest udostępniana w sposób ciągły (przez 24 godzin na dobę i 7 dni w tygodniu) poprzez internet na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. Przesyłane dane są szyfrowane technologią SSL.

Share of Voice
(wykres przykładowy)
Usługi

 

Dostarczamy unikalną wiedzę dotyczącą jakości informacji medycznej o lekach. Stosowanie tej wiedzy, pochodzącej z systemu PromoSense, prowadzi do zwiększenia skuteczności i efektywności działań rynkowych i edukacyjnych.

 

Monitorujemy, w sposób ciągły, zmiany na rynku informowaniao lekach. Użytkownicy PromoSense mają możliwość natychmiastowego reagowania na te zmiany.

 

Informacje z PromoSense dotyczące jakości wiedzy lekarzy na temat leków są udostępniane bezpośrednio po spotkaniach przedstawicieli z lekarzami i znacząco wyprzedzają dane o sprzedaży leków. Dzięki temu możliwa jest dużo wcześniejsza identyfikacja szans i zagrożeń oraz podejmowanie odpowiednich działań w odpowiedzi na ich wystąpienie.

usługi 2
usługi 1,5
Poznaj odpowiedzi

Na te pytania odpowiedzi będziesz znał zawsze

 
 • Jakie leki, jak intensywnie i jak skutecznie w danej chwili są prezentowane w czasie rozmów z lekarzami?

 • Jaką wiedzę na temat leków w rzeczywistości lekarze zapamiętują?

 • Jaką wartość mają aspekty edukowania o lekach, takie jak czas trwania rozmowy o leku, czy też liczba leków promowanych na jednej wizycie i jak wpływają one na skuteczność wizyt?

 • Jak skuteczne są tradycyjne i cyfrowe materiały BTL na temat leków?

 • Na ile komunikaty dotyczące leków są zrozumiałe dla lekarzy i jak zmianiają ich wiedzę o lekach?

 • Jak lekarze oceniają otrzymaną informację o lekach?

 • Jakie działania informacyjne o lekach są stosowane przez inne firmy, które z tych działań są najskuteczniejsze i dlaczego?

pytania
30 dni

PromoSense - ostatni miesiąc
dane dotyczą specjalizacji: choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, kardiologia, choroby płuc, diabetologia, pediatria

16.179

1.513

Please reload

Liczba rekordów wprowadzonych do PromoSense przez lekarzy na temat działań informacyjnych o lekach w Polsce

Liczba leków, o których lekarze uzyskiwali informacje w czasie spotkań z przedstawicielami.

Please reload

Sytuacja na rynku
 
 • Rynek farmaceutyczny podlega nieustannym zmianom. Zmieniane są przepisy, zasady i zakres refundacji, możliwości promowania i sprzedaży leków. Na rynek wprowadzane są nowe leki.

 • Jednym z kluczowych czynników dla firm farmaceutycznych jest właściwa informacja o lekach jaka trafia do lekarzy oraz sposób przekazania tej informacji.

 • Firmy farmaceutyczne muszą na bieżąco monitorować działania w tym zakresie.

 
 

 

 • Informacja zwrotna dotycząca działań i efektów przedstawicieli musi być natychmiastowa - informacja ilościowa o sprzedaży jest niewystarczająca i dostępna zbyt późno,

 • Zarządzający potrzebują wiedzy o związku przyczynowo-skutkowym pomiędzy podejmowanymi działaniami i osiąganymi efektami.

 • Korzystanie z wiedzy o działaniach własnego i konkurencyjnego field force jest koniecznością i najskuteczniejszym sposobem na osiąganie ponadprzeciętnych sukcesów.

Jesteś zainteresowany szczegółami?

Skontaktuj się z nami.

sytuacja na rynku
bottom of page