top of page
Kotwica 1
Poprawa jakości
informacji o lekach
Gwarancja poufności
i bezpieczeństwa danych
Elastyczne i przejrzyste
zasady współpracy
Dołącz do kilkuset
współpracujących lekarzy
Zasady współpracy

 

Współpraca z nami ma charakter elastyczny i dodatkowy - nie narzucamy ilości oraz częstotliwości wypełniania ankiet. Wypełnienie jednego formularza zajmuje niewiele czasu – średnio 2-3 minuty, ponieważ składa się głównie z pytań zamkniętych, z możliwością wyboru wcześniej zdefiniowanych odpowiedzi z listy.

Informacje nam przekazane, oraz wszystkie dane osobowe, które otrzymujemy podlegają ścisłej ochronie i nie są przekazywane innym podmiotom w nieprzetworzonej formie. Nasi klienci otrzymują raporty statystyczne opracowane na podstawie wypełnianych ankiet. Dane przechowywane są na serwerach, ulokowanych w profesjonalnym centrum danych chronionym zgodnie z najwyższymi standardami.

Po zalogowaniu do systemu można wypełniać ankiety oraz zarządzać rozliczeniami.

Dołącz do
współpracujących lekarzy
 

PromoSense jest specjalistycznym instytutem zajmującym się badaniem rynku leków i ochrony zdrowia oraz poprawą jego funkcjonowania. Nasza działalność polega, w szczególności, na monitoringu jakości informacji medycznej otrzymywanej przez lekarzy na temat leków.

 

Mamy przekonanie, że anonimowa informacja zwrotna od lekarzy przyczyni się do podniesienia komunikacji dotyczącej leków na wyższy poziom.

 

Obecnie współpracuje z nami kilkuset lekarzy z całej Polski z różnych specjalizacji.

 

Współpraca z nami polega na wypełnianiu krótkich ankiet w systemie internetowym PromoSense. Ankiety dotyczą jakości informacji medycznej przekazywanej w czasie spotkań poświęconych lekom.

Jak rozpocząć współpracę
 
  • Już teraz możesz rozpocząć współpracę, przekonaj się, że to jest naprawdę łatwe…

  • Wystarczy się zarejestrować i następnie rozpocząć wypełnianie ankiety.

  • Współpraca z nami odbywa się w oparciu o umowę o współpracy, zawieraną przez internet.

  • Zarejestruj się lub poproś o kontakt w celu rozmowy o zasadach współpracy,

Jesteś zainteresowany szczegółami?

Skontaktuj się z nami.

Rejestracja

Jeśli chcesz rozpocząć współpracę zarejestruj się

dolacz
pytania
usługi 2
bottom of page