top of page
usługi
Efektywność i skuteczność
Monitoring promowania leków
Informacja zwrotna od lekarzy
Dane w czasie rzeczywistym

Unikalność wiedzy pochodzącej z PromoSense wynika ze sposobu jej pozyskiwania i przetwarzania. Powstaje ona na podstawie informacji zwrotnej przekazywanej bezpośrednio przez lekarzy po rozmowach na temat leków. Strumień informacji od lekarzy jest przetwarzany w czasie rzeczywistym na dynamiczne raporty.

 

Dostęp do raportów jest szybki, wygodny i bezpieczny - informacja jest udostępniana w sposób ciągły (przez 24 godzin na dobę i 7 dni w tygodniu) poprzez przeglądarkę internetową na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. Przesyłane dane są szyfrowane technologią SSL.

Share of Voice
Usługi
 

Dostarczamy unikalną wiedzę dotyczącą jakości danych o lekach. Stosowanie tej wiedzy, pochodzącej z systemu PromoSense, prowadzi do zwiększenia skuteczności działań informacyjnych i edukacyjnych.

 

Umożliwiamy monitorowanie, w sposób ciągły, zmian dotyczących promowania leków, a poprzez to, dajemy możliwość natychmiastowego reagowania na te zmiany.

 

Informacje z PromoSense dotyczące jakości wiedzy lekarzy na temat leków są udostępniane bezpośrednio po spotkaniach przedstawicieli z lekarzami i znacząco wyprzedzają dane o sprzedaży leków. Dzięki temu możliwa jest dużo wcześniejsza identyfikacja szans i zagrożeń oraz podejmowanie odpowiednich działań w odpowiedzi na ich wystąpienie.

Na te pytania odpowiedzi
będziesz znał zawsze
 
 • Jakie leki, jak intensywnie i jak skutecznie w danej chwili są promowane wśród lekarzy?

 • Jaką wiedzę na temat leków w rzeczywistości lekarze zapamiętują?

 • Jaką wartość mają aspekty promowania leków, takie jak czas trwania rozmowy o leku, czy też liczba leków promowanych na jednej wizycie i jak wpływają one na skuteczność informowania o lekach?

 • Jak skuteczne są tradycyjne i cyfrowe materiały BTL na temat leków?

 • Na ile komunikaty dotyczące leków są zrozumiałe dla lekarzy i jak zmianiają ich wiedzę o lekach?

 • Jak lekarze oceniają otrzymaną informację o lekach?

 • Jakie działania informacyjne o lekach są stosowane przez inne firmy, które z tych działań są najskuteczniejsze i dlaczego?

pytania
usługi 2
usługi 1,5
30 dni

PromoSense - ostatnie 30 dni

liczby dotyczą czterech specjalizacji: choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, kardiologia i choroby płuc

Liczba rekordów wprowadzonych do PromoSense przez lekarzy na temat promowania leków w Polsce

Liczba leków promowanych przez przedstawicieli firm farmaceutycznych w Polsce

Please reload

6.892

Please reload

860

Please reload

Sytuacja na rynku
 
 • Rynek farmaceutyczny podlega nieustannym zmianom. Zmieniane są przepisy, zasady i zakres refundacji, możliwości promowania i sprzedaży leków. Na rynek wprowadzane są nowe leki.

 • Jednym z kluczowych czynników dla firm farmaceutycznych jest właściwa informacja o lekach jaka trafia do lekarzy oraz sposób przekazania tej informacji.

 • Firmy farmaceutyczne muszą na bieżąco monitorować działania w tym zakresie.

 
 

 

 • Informacja zwrotna dotycząca działań i efektów przedstawicieli musi być natychmiastowa - informacja ilościowa o sprzedaży jest niewystarczająca i dostępna zbyt późno,

 • Zarządzający potrzebują wiedzy o związku przyczynowo-skutkowym pomiędzy podejmowanymi działaniami i osiąganymi efektami.

 • Korzystanie z wiedzy o działaniach własnego i konkurencyjnego field force jest koniecznością i najskuteczniejszym sposobem na osiąganie ponadprzeciętnych sukcesów.

Jesteś zainteresowany szczegółami?

Skontaktuj się z nami.

Pobierz raport

Do pobrania bezpłatny raport okresowy dotyczący promowania leków w Polsce

sytuacja na rynku
bottom of page